Konstfrämjandet Dalarna

2

Konstfrämjandet Dalarna

Galleri Svarta Gran visar Åsa Jungnelius — A journey through artifacts

Jonas Lindström
Åsa Jungnelius är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack. Jungnelius är initiativtagare för Residence-In-Nature (start 2014) och des konstnärliga ledare tillsammans med Lisa Torell och Hans Isaksson med arbetet Mammas hus i Lainio. och just nu aktuell med det offentliga verket Snäckan för utbyggnaden av nya tunnelbanestationen i Hagastaden.
I Jungnelius konstnärsskap pågår ett materialdrivet utforskande som rör sig mellan det monumentala och de socialt och strukturellt konstruerade rum som utgör fonden. Objektet som sådant spelar en central roll, både som en representation för identiteter och projektionsyta för kroppsliga begär och böjelser. I relationen mellan materia och kropp undersöker hon den glidande skala av positionering som ständigt omförhandlats och återskapats genom kulturhistorien.
Jungnelius arbete är materialorienterat och rör sig i spannet mellan interiörer till monumentala format där våra kroppars relationer, föremålen vi omger dem med och de rum de agerar i tillsammans undersöks genom ett materiellt språk. Det ständiga anbringandet av material i skärningspunkten mellan ekonomi, ekologi och människans sociala sfär redogör förutsättningarna för den tid vi lever i. Objekten blir fetischer av oss själva som interagerande individer och vårt samtida tillstånd.
Utställningar i urval: Stene Projects 2020, Liljevalchs 2020, Artipelag 2020, Vandalorum 2019, Luleåbiennalen 2019, Fullersta Gården 2018, He Xianging Art Museum Shenzen 2018, Arkdes 2018, Dunkers kulturhus 2017, Chamber NY 2017, Kalmar konstmuseum 2013, Crystal Gallery 2011, Tensta Konsthall 2007. 2007-2013 var Jungnelius anställd vid Kosta Boda som formgivare. Hon var med och initierade WeWorkInAFragileMaterial (2003-2010) och driver idag LASTSTUDIO. Jungnelius finns bl. a. representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet och Statens Konstråd.
  • Galleri Svarta GranFalkgatan 2
  • 24 oktober till 28 november
  • Kostnadsfritt
  • Extern länk