Icke urban konst – Arvselen 2024

Region Dalarna tillsammans med Malung-Sälens kommun och Konstfrämjandet Dalarna välkomnar konstnären Mie Felth till ett konstnärligt residens inom projektet ’Icke-urbana platser för konst' under 2024. Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Med ’Icke-urbana platser för konst’ vill vi skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till inspirerande miljöer utanför regionens centralorter. Samtidigt vill vi möjliggöra konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder brist på offentliga konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Välkommen till Malung-Sälen och Arvselen

Residenset i Arvselen kommer att ha ett textilt fokus varför vi söker en konstnär som arbetar inom det textila fältet alternativt är nyfiken på att utforska textila material inom ramen för den konstnärliga praktiken. Vilka tekniker som används under residenset är upp till deltagande konstnär, men genom besök hos vävstugor och ullproducenter i området finns möjlighet att arbeta i materialbaserade processer med inriktning mot ull och skinn. Residensets boende och arbetsplats är placerad vid en levande fäbod, vilket innebär att konstnären behöver förhålla sig till platsens förutsättningar då tillgång till bland annat elektricitet är begränsad.

Den levande fäboden Arvselen med anor från 1600-talet är belägen ungefär 8 km nordost om centralorten Malung, vid Öjsbergets naturreservat. Genom sex generationer fram till idag har Täpp Lars Arnesson och hans förfäder förvaltat och utvecklat kunskapen om livet på platsen. Varje år när snön smälter flyttar Lars och djuren till fäboden. Fjällkor, getter, höns och kaniner blir personligheter med sina egna särdrag när man lever så nära dem. Djuren betar fritt i den omgivande skogen, och återvänder till ladugården på kvällen för att få skydd från varg, björn, knott och mygg. Lars, som förutom att driva fäboden, är skinnkonstnär, föreläsare och skådespelare mm, beskriver själv Arvselen som en plats där ”Livet är påtagligt och du behövs i ditt eget liv”. ”Hugger jag ved får jag värme, hämtar jag vatten får jag släcka min törst”.

Residenset ger också möjlighet att bekanta sig och samverka med till exempel ullproducenter och vävstugor i andra delar av kommunen för kunskapsutbyte, möjlighet att ordna offentliga arrangemang och få tillgång till material. Ett kontaktnätverk runt Olnispagården (Sälen), Hushållningssällskapet Lima/Transtrand och Malung-Sälens vävstugor byggs upp inför residenset.

Residenskonstnär i Arvselen

Jurygruppen inom 'Icke-urbana platser för konst' beslutade den 9 april att bjuda in konstnären Mie Felth till ett konstnärligt residens i Arvselen 2024.

Juryns motivering:

Under en residensvistelse vid Arvselens levande fäbod vill Mie Felth experimentera med ull och tagel samt utforska platsen med utgångspunkt i fibrer och växter. Genom att följa djurens rytm vill hon också se om hon kan arbeta fram mönster från deras dagliga rörelser. Med ledord som spinnrock, slända, knyppelkudde, spolar, virknål, tid och händer beskriver hon en arbetsprocess som vi tror kan erbjuda ett intressant utbyte med platsens människor, djur, växter och historier.

Mötet med platsen och det lokala

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna, djuren och dess omgivning samt ges möjlighet till fördjupning av sin praktik. Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Genom bland annat lokala möten med människor och aktörer som verkar i Malung-Sälen. Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun, region, Konstfrämjandet Dalarna och konstnär.

Residensets tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på sommaren och hösten 2024.

Research: 9 – 16 juni 2024

Arbetsperiod: 1 september – 21 september 2024

Inledande publik programdag

I samband med att residenskonstnären Mie Felth startar upp sitt residens med en inledande research-vecka, bjuder 'Icke-urbana platser för konst' in till en publik programdag i Arvselen.

Datum: Lördag den 15 juni

Plats: Arvselens levande fäbod, Malung-Sälens kommun

Program:

13:00 Välkomsttal samt introduktion till konstnären Mie Felth och projektet ’Icke-urbana platser för konst’.

13:15 Täpp Lars berättar om Arvselens levande fäbod.

13:30 Konstnären Emilia Bergmark, presenterar sitt residens och konstprojekt som hon gör i samarbete med Orsa kommun, Orsa besparingsskog och Naturskyddsföreningen.

15:00 Öppen workshop 'Spinn din egen tråd! Dela din stämning'.

Mie Felth bjuder in till att delta i workshop, och tillsammans med henne undersöka materialen och experimenten hon arbetat med under sin första vecka som residenskonstnär på Arvselen. Mie arbetar i textila fibrer i sitt utforskande av platsers stämningar och människors berättelser. Testa att spinna din egen tråd. Dela gärna med dig av ett minne, en historia eller ta med en textil fiber såsom ull, tagel, lin eller liknande för Mies vidare process på Arvselen.

På Arvselen finns fika och kommunens bokbuss under dagen.

Lima-Transtrands Hushållningsgille finns också på plats för att informera om kommande aktiviteter under residensperioden i september.

Kontakt

Nanna Hellberg

Projektledare Konstfrämjandet Dalarna

nanna.hellberg@konstframjandet.se

Visa alla