Icke urban konst – Arvselen 2024

Region Dalarna tillsammans med Malung-Sälens kommun och Konstfrämjandet Dalarna bjuder in till ett konstnärligt residens inom projektet ’Icke-urbana platser för konst' under 2024. Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Med ’Icke-urbana platser för konst’ vill vi skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till inspirerande miljöer utanför regionens centralorter. Samtidigt vill vi möjliggöra konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder brist på offentliga konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Välkommen till Malung-Sälen och Arvselen

Residenset i Arvselen kommer att ha ett textilt fokus varför vi söker en konstnär som arbetar inom det textila fältet alternativt är nyfiken på att utforska textila material inom ramen för den konstnärliga praktiken. Vilka tekniker som används under residenset är upp till deltagande konstnär, men genom besök hos vävstugor och ullproducenter i området finns möjlighet att arbeta i materialbaserade processer med inriktning mot ull och skinn. Residensets boende och arbetsplats är placerad vid en levande fäbod, vilket innebär att konstnären behöver förhålla sig till platsens förutsättningar då tillgång till bland annat elektricitet är begränsad.

Den levande fäboden Arvselen med anor från 1600-talet är belägen ungefär 8 km nordost om centralorten Malung, vid Öjsbergets naturreservat. Genom sex generationer fram till idag har Täpp Lars Arnesson och hans förfäder förvaltat och utvecklat kunskapen om livet på platsen. Varje år när snön smälter flyttar Lars och djuren till fäboden. Fjällkor, getter, höns och kaniner blir personligheter med sina egna särdrag när man lever så nära dem. Djuren betar fritt i den omgivande skogen, och återvänder till ladugården på kvällen för att få skydd från varg, björn, knott och mygg. Lars, som förutom att driva fäboden, är skinnkonstnär, föreläsare och skådespelare mm, beskriver själv Arvselen som en plats där ”Livet är påtagligt och du behövs i ditt eget liv”. ”Hugger jag ved får jag värme, hämtar jag vatten får jag släcka min törst”.

Residenset ger också möjlighet att bekanta sig och samverka med till exempel ullproducenter och vävstugor i andra delar av kommunen för kunskapsutbyte, möjlighet att ordna offentliga arrangemang och få tillgång till material. Ett kontaktnätverk runt Olnispagården (Sälen), Hushållningssällskapet Lima/Transtrand och Malung-Sälens vävstugor byggs upp inför residenset.

Mötet med platsen och det lokala

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna, djuren och dess omgivning samt ges möjlighet till fördjupning av sin praktik. Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Genom bland annat lokala möten med människor och aktörer som verkar i Malung-Sälen. Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun, region, Konstfrämjandet Dalarna och konstnär.

Mat, boende och arbetslokaler

Värd för residenset är Täpp Lars Arnesson som också äger Arvselen. Platsen är hans hem och arbetsplats under hela tiden för residenset vilket betyder att ömsesidig respekt och lyhördhet är en förutsättning för ett fungerade möte med platsen. Förutsättningarna vad gäller mat, boende och arbetslokal under detta residens är speciella och dikteras av fäboden, djuren och soltiden. Det är viktigt att vara medveten om att livet och vardagen på Arvselen är annorlunda än det som de flesta är vana vid.

Residensets tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2024.

Research: 23 maj – 30 maj 2024

Arbetsperiod: 1 september – 21 september 2024

Länk till utlysningen

Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer inom alla fält med examen från konstnärlig högskoleutbildning eller som har goda yrkesmeriter från de senaste 3 åren.

Deadline för ansökan: 5 april 2024 kl 18:00

Mer information om ansökningsförfarandet hittar ni här: https://www.regiondalarna.se/om-oss/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/icke-urbana-platser-for-konst--arvselen/

Kontakt

Bild och form, Region Dalarna

Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent

peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

-

Konstfrämjandet Dalarna

Nanna Hellberg, projektledare

nanna.hellberg@konstframjandet.se

Visa alla