Om Konstfrämjandet Dalarna

Konstfrämjandet Dalarna är en ideell förening som med utgångspunkt i Dalarna arbetar med att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konstens och konstnärens roll i samhället.

Konstfrämjandet Dalarna arbetar för att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konstens och konstnärens roll i samhället. Distriktet har ett nära samarbete med Galleri Se Konst, Galleri Svarta Gran och Konst i Dalarna samt driver projekt i egen regi för att lyfta fram samtidskonsten. Det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för konsten i hela regionen samt att stärka sin roll som aktör i dalarnas konstliv.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, konstnärer och deltagare, anordnar vi även konstresor och guidade visningar samt erbjuder vandringsutställningar med grafiska verk.

Sedan något år tillbaka utvecklar vi även vårt samarbete med Arkivhuset i Smedjebacken.