Seminarium — Konstnärliga arbetsprocesser

Varmt välkommen på eftermiddagsseminarium kring konstnärliga arbetsprocesser som relaterar till plats och kontext, industri- och kulturarv. Under eftermiddagen möter vi drivande medlemmen Carl-Oscar Sjögren vid Ställbergs gruva och konstnären Mikaela Steby Stenfalk som berättar om sina respektive verksamheter.

Tisdagen den 16 april 13.00 - 16.30

Hörsalen, Dalarnas museum

Konstnärer arbetar idag ofta utifrån en specifik plats och kontext, under långa tidsperioder. Industri- och kulturarv undersöks med konstnärliga metoder och civilsamhälle och föreningar bjuds in att delta.

Under eftermiddagen får vi möta Carl-Oscar Sjögren som är en av initiativtagarna och sedan många år drivande medlem i Ställbergs gruva som drivs genom den ekonomiska föreningen The non existent Center och utgår från nio hektar mark och 4000 kvadratmeter byggnader i Ställbergs nedlagda järnmalmsgruva i Ljusnarsbergs kommun. Ställbergs gruva vill vara en plats där de stora frågorna blir personliga – och det personliga del av de stora frågorna. En plats för lärandet, tvivlet och det levande. Kollektivt och individuellt. Existentiellt och politiskt. En plats där världsrymden och världsmarknaden bor granne med gråärtens rötter och klangen i en maskinhall.

Vi möter även konstnären Mikaela Steby Stenfalk som i sitt konstnärskap skildrar det fragmenterade minnet utifrån efemära och institutionella samlingar. Hennes skulpturer och texter gör uttryck för både det personliga och det kollektiva, där vårt kulturarv och tillhörighet till platser ofta är en utgångspunkt. Mikaelas bakgrund inom arkitektur, visuell kommunikation och kurering har satt tydliga spår i hennes konstnärliga praktik, där en kombination av traditionella och digitala verktyg tillåter henne att få syn på tidigare svåråtkomliga berättelser och belysa dem i sina verk.

Den konstpolitiska samtalsserien Samtal i Samtid, som arrangerades av Region Dalarna och Statens konstråd 2021, ledde till en fördjupad dialog mellan Konstfrämjandet Dalarna och Dalarnas museum i hur samtidskonsten kunde bli mer synlig på museet. Under 2023 har projektet Nysta - Historia, samtid, framtid genomförts för att hitta en gemensamt metod att arbeta med konst som synkroniserar med både museets och Konstfrämjandets redan etablerade och pågående verksamheter. Seminariet tar sitt avstamp i funna erfarenheter, reflektioner och framtidsdrömmar för ett vidare samarbete.

Anmäl dig i formuläret senast 14 april (för att få fika) men gärna redan nu.

https://forms.gle/CtYjYmU2oqSJyBmXA

Visa alla