Styrelse

Ordförande

Peter Cottino

Ordinarie ledamöter

Per Morelius

Lina Sofia Lundin

Gunilla Berglund

Fartun Nuur

Konst i Dalarna – Anna Linnea Liljeholm

Galleri Se Konst – Catarina W. Källström

Galleri Svarta Gran – Omid Massali

Arkivhuset - Jan Axel Nordlander

Suppleanter

Sara Fernlund

Anders Nygårds

Tiina Jansson

Ida Johansson

Revisorer

Karin Örjes

Mari Jonsson

Joakim Storck (suppleant)

Valberedare

Cilla Rodhin

Anna Hagland

Johanna Hästö