Icke urban konst – Garpenberg 2024

Region Dalarna tillsammans med Hedemora kommun och Konstfrämjandet Dalarna bjuder in till ett konstnärligt residens inom projektet ’Icke-urbana platser för konst' under 2024. Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Med ’Icke-urbana platser för konst’ vill vi skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till inspirerande miljöer utanför regionens centralorter. Samtidigt vill vi möjliggöra konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder brist på offentliga konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Välkommen till Garpenberg

Uppe på ett berg, mitt i skogen, ligger Garpenberg som egentligen är två samhällen. Garpenberg och Herrgården. Format av skog, gruvor och bruk. Gamla gruvor som Jälkens gruvor och stollgången Morfars ort och sedan en modern, stor och nyligen utbyggd gruva. I Garpenbergsborna finns daggen från skogen och doften av tallbarr. Snöskotrarna morrar i skogen om vintern och bössan står i hallen. Som hämtat ur filmen Jägarna. Där finns sträv kärlek till sin by och hembygd med skogen och gruvorna. Garpenberg centrum är ett hus med en pizzeria. Det finns ingen pittoresk bebyggelse. Lanthandeln är nedlagd och skolan är hotad av nedläggning. Men Garpenberg finns. Och den sagolikt vackra kyrkan och Sveriges enda kvarvarande gruvkapell. Den pampiga Herrgården med sin park och de fina slaggstenshusen. Brattfors och Brännvinsmuren. Det går att gräva efter mer än mineraler här i Garpenberg. Minnen och framtid som finns i alla som bor här. Garpenbergs kontraster kanske kan inspirera. Här finns en mycket lång, rik och nästan bortglömd historia. Bland annat med kommunens enda kronobruk anlagt av Gustav Vasa. Här finns Dalarnas största herrgård och kommunens första byggnadsminne, ritat av C C Gjörwell. Här finns också ett omfattande statligt skogsinnehav, eftersom kronan varit den stora intressenten i området (dagens Sveaskog). En fantastiskt vacker sockenkyrka. Under sockenkyrkan går dessutom en stollgång, Carls stoll, rakt in i berget. Så gruva och kyrka har verkligen samverkat.

Idag har Garpenberg den framgångsrika gruvan, Sveriges äldsta i drift, och en av få gruvor i Sverige som överlevt konjunktursvängningarna genom åren. Samtidigt har vi kostnaderna gruvdriften innebär för bygden när hela byar, naturområden och kulturmiljöer måste lämna plats för expansionen. Det finns en slags "hatkärlek" till bolaget och den verksamhet som både ger (jobb) och tar områden och tyvärr ibland även liv. Det finns också en extremt stor kontrast i hur orten idag kämpar för att överleva och behålla invånare, skola, pizzeria och föreningsliv, samtidigt som bolaget, kommunen och regionen mår bra av gruvans expansion. Här finns ett koncentrat av ”för” och ”emot”.

Gruvsjön, kallad Klondyke, som består av rester från ett stampverk där malm krossades. Där, och i det stora varpområdet intill, blommar Garpenbergsblomman och fjällnejlikor i maj/juni. Även resterna av Brattfors bruk och Dormsjö bruk är intressanta och bär på en stolt historia som idag nästan glömts bort. I Dormsjö har bruket numera ersatts av skola med antroposofisk inriktning och vårdhem, som även det skapar kontraster i bygden. Sen finns sånt som Gruvkapellet, Sveriges enda bevarade från äldre tid, Intrångets gruvlave, finnbygderna runt byarna Hässlen, Ljusfallet, Jelken och Bensåsen, som åter bebos och brukas, och det populära besöksmålet Bensåsgruvan med gruvgången Morfars ort på gränsen till Avesta kommun. Här finns också flest antal naturreservat i kommunen och många vandringsleder. Dessutom flera skidspår och kommunens enda slalombacke vintertid, eftersom klimatet gör det snösäkert. Så trots det intensiva naturbruket fungerar också naturen som en motor för besöksnäringen i bygden.

Mötet med platsen och det lokala

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna och dess omgivning samt ges möjlighet till fördjupning av sin praktik. Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Via bland annat lokala möten med människor och aktörer som verkar i Garpenberg. Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun, region, Konstfrämjandet Dalarna och konstnär.

Tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2024.

Research: 23 - 30 maj 2024

Arbetsperiod: 1 september – 21 september 2024

Länk till utlysningen

Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer inom alla fält med examen från konstnärlig högskoleutbildning eller som har goda yrkesmeriter från de senaste 3 åren.

Deadline för ansökan: 22 mars 2024 kl 18:00

Mer information om ansökningsförfarandet hittar ni här: https://www.regiondalarna.se/om-oss/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/icke-urbana-platser-for-konst/

Kontakt

Bild och form, Region Dalarna

Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent

peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

-

Konstfrämjandet Dalarna

Nanna Hellberg, projektledare

nanna.hellberg@konstframjandet.se

Visa alla