Skogen mellan oss

Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter.

Konstfrämjandet Dalarnas del i projektet formulerade sig som en expedition – med ett brett spektra av konstnärliga inriktningar, gränsöverskridande kulturuttryck och med en aktiv inriktning på kombinationen mellan kultur och friluftsliv.

Expeditionen var tänkt fungera som ett utforskande, både geografiskt och konstnärligt, för att skapa möten i de mellanrum som finns i Dalarna och skogarna mellan oss likväl mellan den vana och ovana konstpubliken. En expedition kan vara så nära som en dunge i en trädgård, mellan två vätskestationer eller med ett avstånd ända ut i rymden. Mikro till makro. Det är färden, erfarenheterna och upptäckterna under tiden som är det väsentliga och som vi ämnade samla inom ramen för projektet.

– I Skogen mellan oss vill belysa att samtidskonst inte är bunden till konventionella konsthallar, gallerier och de centrala delarna av regionen utan att även andra arenor kan fungera som mötesplatser och utställningsytor, beskrev projektets konstnärliga ledare Anna Linnea Liljeholm vid uppstarten av projektet.

I Dalarna gav i projektet bland annat utrymme till ett fåtal platsrelaterade residens för konstnärer verksamma i regionen, ett upplevelselopp där konsten mötte både skog och motion. Och i Sundborn uppfördes det permanenta verket Det okända att uppföras i mitten av sommaren 2021. Även mindre nedslag så som digitala bokcirklar, vandringar och workshops arrangerades under projekttiden. Kolla gärna in distriktets program här för mer information och bilddokumentation från flera delar av projektet.

Projektet sker i grunden i samverkan med övriga deltagande distrikt och förbundet – tillika med frilansande konstnärer, regionala aktörer och det lokala föreningslivet.

Samarbetspartners:
Galleri Svarta Gran – Omid Massali
Konst i Dalarna – Hållams Linnea Henriksson

Deltagande konstnärer:
Mikael Johansson
Ebba Matz
Gum Lina Gabrielsson
Nanna Hellberg
Lina Sofia Lundin
Kristin Ylikiiskilä Broberg
Elin Båve
Jens Masimov
Elin Magnusson
Andreas Sandberg
Marja Leena Sillanpää
Niklas Darke

Konstnärlig ledare och projektsamordnare – Anna Linnea Liljeholm

annalinnea.liljeholm@konstframjandet.se

Projektet presenteras i sin helhet via skogenmellanoss.se

På Facebook i gruppen Skogen mellan oss

eller på instagram under kontot @skogenmellanoss


Genomfört program

22 februari
Den digitala bokcirkeln – Skogstorg. Start med boken Träd följt av 12 st träffar med totalt ca: 100 deltagare. I samverkan med Bergslagen, Västmanland och Värmland.

9 april – 30 oktober
platsspecifika residens som pågått under hela projekttiden. geografiskt spridda över Dalarna (processinriktning – att lyfta möjligheten för konstnärer att vara verksamma på landsbygden) I samverkan med KiD – Konst i Dalarna. Gum Lina Gabrielsson Älvdalen, Kristin Ylikiiskilä Broberg Falun, Nanna Hellberg Leksand, Lina Sofia Lundin Haghed.

15 juni
Känn en byggd. Vandring vid Rogsån – workshopledare konstnär Lina Sofia Lundin – Haghed

10 juli
Det okända.
permanent Land Art verk. 25 besökare invigning – självbetjäning resten av sommaren. i samarbete med Linderdahlska stiftelsen – Sundborn konstnär Ebba Matz och landskapsarkitekt Mikael Johansson.

4 september
Texten i Skogen — en live essä. Workshop med författaren Niklas Darke – Gagnef

25 september – 9 oktober
Art Run (350 besökare invigningsdagen – tillgängligt ytterligare 14 dagar utan räkning) I samverkan med Galleri Svarta Gran. Stångjärn, Falun. Medverkande konstnärer Kristin Ylikiiskilä Broberg, Elin Båve, Marja Leena Sillanpää, Jens Masimov, Elin Magnusson och Andreas Sandberg.

4 oktober
Bland träden – ett samtal om konst och skogsbruk.
Konstnär Nina Edling (Aktiverad som konstnär i Upplands program) och hennes far Tony Johansson. samtalet anordnades i samverkan med Bild och Form Dalarna i Wallénhallen i Leksand i samband med att utställningen ”En annan landsbygd” visades.

30 oktober
Presentation av de platsspecifika residensen (20 besökare) Wallénhallen i Leksand.

31 oktober
Kollektivt tecknande, Skogens material – workshop med konstnär Anna Linnea Liljeholm i samarbete med konstnär Gum Lina Gabrielsson.

*Mindre workshops och konstnärssamtal (sammanlagda deltagare 40 – 50 st)

Bild från Wallénhallen i Leksand när konstnär Gum Lina Gabrielsson presenterar sitt arbete från residenset i Hållberg, Älvdalen. Foto: Pontus Ersbacken.

Residensträff och vandring kring konstnären Lina Sofia Lundins utvalda plats vid Rogsån i Haghed. Foto: Anna Linnea Liljeholm

Bild från bygget av det permanenta land art verket Det Okända vid Prästtjärnen i Sundborn. Landskapsarkitekt Mikael Johansson och konstnär Ebba Matz. Foto: Mikael Johansson.

Bild från invigningsdagen av Det okända vid Prästtjärn i sundborn. Landskapsarkitekt Mikael Johansson och konstnär Ebba Matz. Foto: Pontus Ersbacken.

Bild från Art Run i Stångtjärn, Falun. Foto: Erik Garmo

Konstnär Marja Leena Sillanpää, Art Run i Stångtjärn, Falun. Foto: Erik Garmo

Konstnär Jens Masimov, Art Run i Stångtjärn, Falun. Foto: Erik Garmo

Konstnär Kristin Ylikiskilää Broberg deltog både i residensprogrammet och vid Art Run i Stångtjärn, Falun. Foto: Erik Garmo.

Visa alla