Icke urban konst – Djura och Söderbärke 2023

I slutet av maj erbjuder Konstfrämjandet Dalarna en aktivitetsdag i konstens tecken i Djura samt i Söderbärke. Detta i samband och i samarbete med Region Dalarnas två konstnärsresidens för yrkesverksamma konstnärer.

Residens för yrkesverksamma konstnärer samt aktivitetsdag.

Under våren 2023 utlyste Region Dalarna i samarbete med kommunerna Leksand och Smedjebacken två konstnärsresidens, vilka äger rum i Djura och Söderbärke i maj och september 2023.

Syftet med residenset är att skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till två inspirerande landsbygdsmiljöer. Residenset ger plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda, där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Residenset kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären och de konstnärliga processerna får att äga rum på platser där det i dagsläget råder ett underskott av offentligt finansierade konstyttringar.

Konstnärerna som tilldelats residenset är Erik Viklund i Djura och Erik Tylhammar Johansson i Söderbärke, välkomna till Dalarna!

Konstfrämjandet Dalarna deltar i projektet genom att arrangera varsin aktivitetsdag i konstens tecken i slutet av maj, i Djura respektive Söderbärke, öppna för alla. Mer information om datum, tider och innehåll meddelas inom kort!

Projektledare

Pernilla Jansson

pernilla.jansson@konstframjandet.se

Projektet sker i samverkan mellan Region Dalarna, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Konsfrämjandet Dalarna och finansieras av Kulturrådet.

Visa alla