Icke urban konst – Nadja Ericsson välkomnas till Garpenberg

Bild och form Dalarna, Region Dalarna, tillsammans med Konstfrämjandet Dalarna och Hedemora kommun välkomnar konstnären Nadja Ericsson till residens inom projektet Icke-urbana platser för konst under 2024.

Motivering för Nadja Ericsson, residenskonstnär i Garpenberg:

Genom sin konst, som utforskar historiska skeenden, minnen och språk med hjälp av både analoga och digitala tekniker, väver Nadja Ericsson poetiska narrativ som belyser förbindelserna mellan dåtid, nutid och framtid. Hennes arbete sätter ljus på den fotografiska bildens förmåga att gestalta tidens gång och komplexiteten i lager av minnen, samtidigt som det reflekterar över mediets koppling till metaller. Vi tror att detta unika förhållningssätt erbjuder en spännande ingång till platsen Garpenberg.

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2024. En kortare researchperiod planeras just nu där konstnären ska introduceras till platsen och offentliga aktiviteter ska ge ortsbefolkningen en inblick i projektet och en konstnärens praktik. Offentliga aktiviteter kommer äga rum i slutet av maj i Garpenberg.

Totalt inkom 119 ansökningar från konstnärer i hela Sverige och Europa. Utlysningen visade ett stort intresse för att utforska platserna Arvselen och Garpenberg genom konstnärliga processer inom en mångfald av bild- och formområdets fält. Några återkommande inriktningar bland ansökningarna var växtfärgning, psykogeografisk kartläggning, ljudkompositioner med fältinspelningar, relationella praktiker och fotografiska processer.

Visa alla