Pilotresidens på CTH gamla hattfabrik

I ett konstnärligt residensprogram lyfts den kvinnliga textila arbetarhistorien på en av Borlänges textilindustris viktigaste platser - den gamla hattfabriken CTH.

Konstfrämjandet Dalarna bjuder nu in konstnärer att gräva i en av Borlänges textilindustris viktigaste platser – den gamla hattfabriken CTH. I ett konstnärligt residensprogram lyfts den kvinnliga textila arbetarhistorien i en stad där stål- och pappersindustrin hitintills fått bygga stadens identitet. På platsen finns idag ett fabriksmuseum, en maskinpark som åter används för produktion samt inventarier från olika årtionden under hela 1900-talet. En miljö där tiden till synes har stannat, men allt just nu händer.

Under året ska textilkonstnären Åsa Norman och konsthantverkare och forskaren Frida Hållander dyka ner i platsens historia med deras alldeles särskilda expertis inom den svenska tekoindustrin. Hållander kom 2019 ut med sin doktorshandling ”Vems hand är det som gör?” om kvinnor som arbetat i syfabriker och hemindustri. Norman undersöker hur olika kvinnliga organisationer och formationer har bildats socialt och politiskt genom historien, men också i nuet. Tillsammans bildar de en spännande duo som tar sig an historiska händelser och krafter som på olika sätt burit den textila industrin framåt. I ett tidigare arbete ”Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF – utan er ingen morgondag” lyfte de kvinnorna som arbetade på Öxabäcks Syfabrik på 1960- och 1970-talet som organiserade sig genom att starta ett arbetsplatsfotbollslag: Öxabäck IF. Parallellt med residenset på CTH arbetar de även med det fleråriga projektet ”Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna” som vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier.

Förankra sig
-Vi undersöker möjligheterna att skapa ett återkommande residensprogram på och kring CTH och de första konstnärerna bjuds in att arbeta kring temat men också tänka tillsammans med oss och hitta ett bra upplägg för framtiden. Det första året blir en slags djupdykning med ett kvinnligt perspektiv på arbetarrörelsen, det fackliga arbetet kopplat till textilindustrin och CTH som arbetsplats. Här arbetade som mest 220 anställda varav 200 av dem var kvinnor. En unik plats i Dalarna, säger konstnären och residensets ansvariga Lina Sofia Lundin.

Undersöka kopplingar till Brunnsvik Folkhögskola
Medverkar gör även konstnären Linnéa Hansander som är stationerad på Brunnsvik Folkhögskola utanför Ludvika. 2012 gick hon på Brunnsviks experimentella konstutbildning och fick då erfara de händelser som skedde runt den dåvarande ledningens beslut om flytt av skolan. Hon har sedan återvänt till Brunnsvik för att undersöka och återuppväcka Brunnsviksandan. Att åter aktivera Hansanders engagemang för skolan är ett sätt att närma oss den miljön och samtidigt se om det kan finnas kopplingar mellan Brunnsvik och CTH – två geografiskt nära miljöer där ett starkt fackligt engagemang pågick under samma tidpunkt.

Framtida textilt nav
CTH´s hattfabrik har stor potential att samla de textila frågorna i regionen. Parallellt med residenset utvecklar också Cth Ericson platsen med butik och ökad produktion. Genom en ny anställd lever hantverket i allra högsta grad kvar och kan sikta mot nya horisonter. Under pandemin har intresset för lokal textilproduktion ökat och fler företag efterfrågar hållbara material som produceras inom landet. Även om takten kanske är något långsam ser framtiden ljus ut för lokal produktion och materialframställning. I huset finns också det anrika väveriet Alice Lund Textilier som tillverkar gobelänger till offentliga miljöer.

– I formandet av en plats har konstnärer en särskilt viktig roll, säger Lina Sofia Lundin. De har förmågan att lyssna till historien, lyfta nya perspektiv och belysa händelser som kanske inte fått se dagsljus på lång tid. Därför arbetar Konstfrämjandet i detta projekt med att möjliggöra just det, att samtidskonsten finns med och samtalar på en historisk plats där utveckling sker. Vi är oerhört glada att dessa konstnärer medverkar i vår uppstart och vi ser fram emot att följa dem under året.

Arbetet pågår under hela 2022 och kommer att avslutas med presentationer/skissutställning i november-december.

Projektet möjliggörs genom stöd från Region Dalarna, Konstfrämjandets riksförbund och Skådebanan Dalarna.

Deltagande konstnärer:

Åsa Norman

Frida Hållander

Linnéa Hansander

Projektledare:

Lina Sofia Lundin, linasofia.lundin@konstframjandet.se

Åsa Norman och Frida Hållander, Iaspis 2021. Foto: Jean-Babtiste Béranger

Linnea Hansander. Foto: Barthelemy Garcia

Visa alla