Nysta – historia, samtid, framtid

Konstfrämjandet Dalarna bjuder in konstnären Jenny Bergman till ett residens på Dalarnas museum i Falun. Residenset utgår från museets textila samlingar och avslutas med en utställning i museets konsthall under hösten 2023.

Konstfrämjandet Dalarna bjuder in konstnären Jenny Bergman till ett residens på Dalarnas museum i Falun. Residenset utgår från museets textila samlingar och avslutas med en utställning i museets konsthall under hösten 2023.

Under vistelsen får konstnären tillgång till museets samlingar och insyn i pågående arbete. Konstnären blir under tiden en del av arbetsplatsens vardagliga arbete. Målet är att skapa nya konstnärliga verk som relaterar till Dalarnas museums produktion av kunskap och förmedling. Arbetsvistelsen varar mellan mars – oktober och konstnären befinner sig på plats 3-5 dagar/månad. Projektet är öppet för ett flexibelt arbetssätt som underlättar för konstnären att själv styra upplägget.

Dalarnas museum, som är projektets främsta samarbetspartner, samlar, vårdar, undersöker och visar föremål som i sin tur beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet. Dalarna har några av landets mest omfattande och välkända dräkter. Kläderna berättar om fest och högtider men också om hård social kontroll där kjollängden var lika viktig som gränserna för potatisåkern och där gifta kvinnor petade in hårstrån under hättan med strumpsticka. Genom detta residens och med uppföljande utställning som skildrar textil produktion och kultur ur ett samtida perspektiv, sett i relation till historien som den beskrivs och gestaltas på Dalarnas museum fortsätter Konstfrämjandet Dalarna i och med projektet en pågående undersökning av textil produktion ur en rad perspektiv.

Textil produktion och mode är en av vår tids stora globala utmaningar. Här ryms frågor som rör klimatkris, konsumtion, produktionsförhållanden, teknisk utveckling, genus, social status och många fler brännande frågor. Att ta avstamp i Dalarnas relation till ett textilt arv som är så starkt förknippat med landskapets identitet, och låta det möta vår egen tid genom en konstnärliga undersökningar, skapar nya bilder av både vår egen tid och vår historia.

Till residenset och utställningen kommer även ett program med aktiviteter som har sin utgångspunkt i kunskapsöverföring kring det textila materialet att utformas.

Konstnär

Jenny Bergman

www.jennybergman.com

Projektledare

Anna Linnea Liljeholm

annalinnea.liljeholm@konstframjandet.se

Projektet genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Dalarna och Konstfrämjandet.

Mer information kommer senare 2023.

Visa alla