I förvar

Konstfrämjandet samverkar med konstnären Maria Backman, som under 2015 utvecklade sitt arbete om rysslägret i Abbortjärn i ett nytt konstprojekt med titeln ”I förvar”.

I Dalarna fanns under andra världskriget närmare 200 större och mindre internerings-, flykting- och arbetsläger. Människorna i lägren var svenskar, norrmän, polacker, ryssar, kanadensare, fransmän, tyskar, österrikare, ester, letter, litauer och andra. De var flyktingar, desertörer eller oliktänkande. Deras öden var en direkt följd av kriget som härjade i Europa, runt om det neutrala Sverige. Efter freden 1945 lades lägren i Dalarna ner, baracker och byggnader revs, platserna växte igen och glömdes bort.

Projektet handlar om att hitta spåren av läger som fanns i Dalarna och att konstnärligt gestalta deras historia. Samtidigt finns här starka och högaktuella likheter med de flyktingläger som vi upprättar idag. ”I förvar” är en fortsättning på projektet ”Aborrtjärn – Ryssläger i Smedje-backen” som Maria Backman har arbetat med i fyra år. I ”I förvar” samarbetar hon även med konstnären Hanna Sjöberg och Christian Tietz, historiker och teaterregissör.

2015 års arbete ska presenteras 2016-2017 i form av sceniska läsningar, utställning i Dalarnas Museum i Falun samt interaktiv utställning i Rättviks kulturhus. Konstfrämjandet är projektägare, och ambitionen är att nå ut med projektet om Abbortjärn till allmänheten, att uppmärksamma även andra läger i Dalarna och försöka få igång ett samarbete med skolorna att gräva i sin historia.

Visa alla