Vernissage, filmvisning och panelsamtal — Med residenskonstnärerna Frida Hållander och Åsa Dybwad Norman

Foto: Frida Hållander

Den 17 november öppnar utställningen som är ett resultat av ett konstnärligt residensprogram som pågått på CTH´s hattfabrik i Borlänge under året.

I en stad där stål- och pappersindustrin hittills fått bygga stadens identitet har konstnärsduon tittat på den kvinnliga textila arbetarhistorien. De har undersökt relationen mellan produktion – arbete – organisering som en del av stadens omvandling – dess förutsättningar och näringar. De har gjort djupdykningar med ett kvinnligt perspektiv på det fackliga arbetet kopplat till textilindustrin och CTH som arbetsplats. Genom en serie textila verk lyfter de en rad årtal där händelser utspelat sig som på olika sätt visar på relationen mellan stadens omvandling där kvinnornas arbete och organisering – i hemmen och i fabrikerna – varit en viktig del i stadens framväxt.

Som en del av presentationen premiärvisas även en film av Dybwad Norman och Hållander som berör ämnet: Vi strömmar ut ur fabriken (2022). Filmen är en del utav ett flerårigt konstnärligt projekt ”Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna” som vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd. Filmen tar sin utgångspunkt från pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten av regissörerna Suzanne Osten och Margareta Garpe (1980) vilket skildrar en komplex historisk process inom den svenska textil- och klädindustrin på 1960- och 80-talet, under vilken flera industrier genomgick en omstruktureringsprocess. Projektet undersöker hur textilindustrin har verkat genom kroppar och hur dessa kroppars erfarenheter har byggt upp den. Vi kommer även att få ta del av deras tidigare filmarbete ”Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF – utan er ingen morgondag” där de lyfter kvinnorna som arbetade på Öxabäcks Syfabrik på 1960- och 1970-talet som organiserade sig genom att starta ett arbetsplatsfotbollslag: Öxabäck IF.

Panelsamtalet Kollektiva textila rörelser i tiden kopplar an till Borlänges textila historia – vilken roll den spelat över tid och om den idag har den plats den förtjänar när bilden av Borlänge beskrivs? Medverkar gör Frida Hållander, Åsa Dybwad Norman, Borlänge kommuns stadsarkitekt Pernilla Wåhlin Norén och Arbetarnas bildningsförbunds Cilla Rohdin.


Program torsdagen den 17/11:
16.00 -18.00 Visning av utställning, på CTH (vån 1)

18.00 Filmvisning på Maximteatern: Vi strömmar ut ur fabriken och Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF

19.00-19.45 Panelsamtal: Kollektiva textila rörelser i tiden.

Deltagare: Åsa Dybwad Norman, textilkonstnär, Frida Hållander, konstnär och forskare, Cilla Rohdin, politiker och verksamhetsledare ABF, Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt.

Utställningen på CTH pågår mellan 19-3 december.

Öppet:

Torsdagar och fredagar 9-16

Lördagar 12 -14


Residensprogrammet och öppningskvällen har möjliggjorts genom stöd från:Region Dalarna, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Skådebanan Dalarna, ABF Borlänge-Nedansiljan och Borlänge kommun.Länk till facebookeventet:https://fb.me/e/2XYufv9Jx

Visa alla