Terrains of Togetherness — Grupputställning med nio konstnärer hos Galleri Svarta Gran

Terrains of Togetherness är en utställning utomhus som utforskar förhållandet mellan migration och den till synes slumpmässiga samexistensen av människor. Migration, i dess mest grundläggande form, är en process som för människor från olika ursprung, kulturer och levnadsvillkor till nya platser där de behöver samexistera med andra. Denna samexistens, som ofta är oplanerad och oväntad, är fylld av möjligheter, utmaningar och nya insikter.

På samma sätt skapar utställningen Terrains of Togetherness ett sammanhang där konstverk, till synes slumpmässiga och orelaterade, förs samman till en gemensam plats och tvingas till samexistens. Dessa konstverk, från olika konstnärer, tekniker och teman, kan initialt verka sakna logiska kopplingar till varandra. Men i detta sammanhang av samexistens börjar de interagera på oväntade sätt. De informerar varandra, ger nya betydelser till varandra och i processen skapar de ett nytt, större narrativ. Verken interagerar inte bara med varandra utan också med den omgivande växtligheten och landskapet på gården där utställningen är placerad. Dessa konstverk, på samma sätt som människor, anpassar sig till och blir en del av det som redan existerar i deras nya hem - de smälter samman med trädens skuggor, speglar blommornas färger och blir en del av den levande tapeten av grönska. Denna organiska interaktion ger verken en ny mening, precis som människor hittar och omformar sin identitet när de samexisterar i nya miljöer.

Denna dynamik återspeglar det som händer när människor från olika bakgrunder, förda samman av migrationsprocessen, behöver samexistera. Inledningsvis kan det finnas kulturella skillnader, språkliga barriärer och andra skillnader som kan tyckas skapa en klyfta. Men med tiden, i detta gemensamma utrymme, börjar de att påverka varandra, lära av varandra och skapa en ny gemenskap.

Den är inte bara en utforskning av migration som ett fysiskt och socialt fenomen, men också en undersökning av de mer subtila, men ändå djupt meningsfulla processerna av kulturell förändring, anpassning och gemenskapsskapande som följer med det. Precis som konstverken i utställningen, måste vi alla samexistera i denna ständigt föränderliga värld, och det är i denna samexistens som vi hittar vår gemensamma mänsklighet.

Visa alla