Sara Nielsen Bonde hos Galleri Svarta Gran — Urholkat

Nielsen_Bonde_2021_FB_Event_GSG kopiera

I utställningen URHOLKAT arbetar Sara Nielsen Bonde med trädets materialitet. Hennes skulpturer flyttar gränserna för hur trädets beståndsdelar uppfattas, där hon med ett analytisk sätt dissekerar och hopsätter barken och kärnveden på nytt, och byter ut det organiska material mot industrialiserade.

Hennes arbete är baserad på trädets uppbyggnad, där den inre barken är livsuppehållande för trädet.
I Sara Nielsen Bondes konst finns det en symbios mellan verket och dess plats. Hon skapar platsspecifika skulpturer och installationer som genom form, materialitet och kontext förstärker karaktären hos platsen. I en nyfikenhet över synen på naturen kan Bondes verk tolkas som en utforskning och nedbrytning av gränserna mellan människan och den biologiska miljön. Detta exemplifieras av trä som det primära materialet i Bondes skulpturer. Här undersöks och kommuniceras trädets övergångar från levande organism till byggmaterial.

Sara Nielsen Bonde har studerat på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, samt haft utbyten på Kunstakademiet i Tromsø och Listaháskóli Íslands i Reykjavik. Hon har ställt ut verk internationellt, däribland på Museo de la Ciudad de Queretaro, MEX i samarbete med Jonas Bentzer, samt på Sørlandsutstillingen NO i samarbete med Sidsel Bonde. I 2019 mottog hon årets Fredrik Roos stipendium med utställning på Artipelag Sara Nielsen Bonde är fött i Danmark. Hon bor och arbetar i Göteborg, Sverige.

Visa alla