Moving beyond stillness — Jens Masimov & Serhii Pohrebyskyi

Jens Masimov

Rörelse är en grundläggande del av mänskligt liv. Vi är varelser som ständigt är i rörelse – vi förflyttar oss från en plats till en annan, vi utför handlingar och vi utvecklas som individer. Men vad är rörelse egentligen? Och vilken betydelse har den för oss människor?

På en grundläggande nivå kan rörelse definieras som en förändring i position eller läge. Men rörelse kan också innebära mycket mer än så. Rörelse kan vara en känsla av frihet och lätthet, eller den kan vara en plågsam påminnelse om vår egen begränsning. Rörelse kan också symbolisera förändring och utveckling, både på ett personligt och globalt plan.

Samtidigt rör vi oss allt mindre, stillasittandet ökar och vi blir allt mer stationära i vår livsstil. I utställningen Moving beyond stillness utforskar konstnärerna Jens Masimov och

Serhii Pohrebyskyi vad rörelse kan vara och vad det betyder för oss i ett ständigt föränderligt samhälle.

Jens Masimov är en multidisciplinär konstnär som genom sammankopplade installationer arbetar med ritualistisk distortion. Genom användandet av skulpturer, möbler, ljud och performance skapar han miljöer och sociala situationer där publiken spelar en viktig roll i aktiveringen av konstverken. I Moving beyond stillness utforskar Masimov utifrån sina egna erfarenheter som elitåkare rörelser inom längdskidåkning och dess inneboende väsen. Han skapar möten mellan det personliga och det universella, regionala traditioner och glidvalla.

Serhii Pohrebyskyi är en bildkonstnär som arbetar överskridande med grafik, teckning, foto, video och readymades. I en del av hans konstnärskap utforskar han naturens rörelser och dess förändringar över tid. Han kan gå nära och titta på mönster i enskilda abstrakta detaljer eller ta ett steg tillbaka och blicka figurativt ut över sådant som vi har nära oss i vår flora och fauna. I dagsläget har Pohrebyskyi ett residency hos Studio Kolingen i Ryddarhyttan, vid en av hans promenader såg han ett äldre hus som hade spånskivor för fönstren. Pohrebyskyi ersatte dessa med nya och förvandlade dem till konstobjekt.

Visa alla