Mira Eklund hos Galleri Svarta Gran

Mira Eklund arbetar i ett brett spektrum med ljud, musik, scenkonst, installation, performance, teknik, skulptur, bild och film. Hon har länge intresserat sig för, och på olika vis arbetat med, perception, människans sinnen och uppfattning av världen samt bland annat minnets plats i tiden.

Musikens väsen, metafysik och allehanda teknik tar också stor plats i Eklunds skapande. Undersökningar kring ovan nämnda teman fortsätter även i utställningen En multipol av röster. Eklund är också aktiv som kompositör, skådespelare och artist.

Bor och verksam i Stockholm, född 1981, utbildad vid Dramatiska Institutet (BA) 2007-2010 samt vid Kungliga Konsthögskolan (MA) 2011-2013.

Deltagit i Chart Emerging (Charlotten Burg, KPH), 2017. Visat verk på Orionteatern, Fylkingen, Teater Giljotin och snart också på Inkonst i Malmö och Atalante i Göteborg.

Kommer senare i år att påbörja arbetet med föreställningen I Anden som skapas gemensamt med koreograf Julia Kraus Dübeck, och som kommer visas på Strindbergs Intima teater våren 2021. Arbetar också på en skiva med hennes musikprojekt Lux Lumen.

UTSTÄLLNINGEN EN MULTIPOL AV RÖSTER
Utställningen En multipol av röster har bildats med en pluralistisk längtan efter att förstå och omskapa världar i allmänhet och verkligheten kring människan i synnerhet.

— En multipol av röster, en sfär, en yttre, en inre, en samling muciserande varelser och artefakter, ett fält, ett frekvensområde. Sinnena möter och tolkar, möjliggör och förvrider, öppnar upp dolda världar och låser fast andra. Och rösterna, rör sig omkring oss, språk gestalter och vindar, familjära och aparta, ett myller, ett allt, ett fält. Ting hålls under uppsikt, allting kan vara av vikt, ovan taken, bakom öronen, svävar under jorden, berättar konstnären Mira Eklund.

Visa alla