Kerstin Bergman hos Galleri Svarta Gran — Att bära ett moln

Kerstin Bergmans ständigt återkommande ämne är livet i all dess enkelhet och komplexitet. Hennes konstnärskap fungerar som små titthål in i ateljén i Hovänget i Gagnef.

I täta bilder – grafik, teckningar, kollage och textil – arbetar Bergman med motsatsparen liv och död, glädje och sorg och framför allt svart och vitt. I en bildvärld präglad av sådana skarpa kontraster blir de grå mellanrummen i livet extra tydliga.Något som kan ta lång tid att lära sig i det svenska språket är bestämd och obestämd form. Kerstin Bergmans bildspråk är desto enklare att ta till sig. Det har utvecklats under en lång konstkarriär och ger henne möjlighet att uttrycka sig med djupaste bestämdhet om det obestämda. Hennes meningar avslutas allt oftare med ett frågetecken. Detta gör att verken kan fortsätta i reflektion och samtal. Här skiljer sig Bergmans bestämda form gravt från svenska språkets grammatik – hennes bestämdhet är lätt att ta till sig och framför allt att älska. Bestämdheten och kärleken till frågetecknet hjälper oss att vända blicken mot varandra och framför allt oss själva.

Visa alla