Karin Sandberg på Galleri Svarta Gran

I utställningen "Devouring Heaven" undersöker Sandberg formandet av identitet, specifikt den mellan mamma och barn, och visar minnesbilder av lek och tid spenderad tillsammans med sin son.

Svårigheterna med att kombinera moderskap och konstnärskap blir till en kommentar om samtiden, men också ett expanderat fönster mot universell samexistens mellan generationer, mellan föräldrar, mellan föräldrar och barn och kommande generationer. Någonstans finns en önskan om att få både sig själv och sitt barn att flyga, men hur?

Arbetet i utställningen ser till konsthistoriens representationer av barn gentemot mammarollen i måleri och kulturella föreställningar om moderskap. Ett annat tema är barnens marginaliserade roll i samhället som vi sällan får ta del av. Barns tankar om livet och världen går oss ofta förbi.

Karin Sandbergs konstnärliga praktik handlar om identitet, de/det marginaliserade i historien och samhället, om berättelser som inte berättas och om röster som inte hörs. Sandberg använder rösten som medium för att bjuda in betraktaren till sina verk där vokala arrangemang vilar på textbaserade kompositioner med utgångspunkt i litteratur eller personliga historier. Att skriva specifika texter och musik till specifika personer och utställningar har varit en central del av hennes konst sedan några år tillbaka.

För mer info om utställningen och öppettider klicka här

Visa alla