Galleri Svarta Gran visar den tyska konstnären Klara Kayser — Petals, bloom!

Klara Kayser

För första gången ställer våra samarbetspartners Galleri Svarta Gran ut en internationell konstnär. Deras premiär är med den tyska konstnären Klara Kayser som är bosatt i Israel och för tillfället arbetar i Nederländerna. Grunden i hennes konstnärskap är ett kontinuerligt utforskande av teorier och berättelser om kön och den mänskliga kroppen.

Konsumtion är även ett återkommande tema som konstnären arbetar med. Kaysers konstnärskap präglas av en unik tvåstegsprocess där hennes skapande alltid börjar med språk i allmänhet och lyrik i synnerhet. Därefter tolkar hon orden i fysiska installationer — dessa rör sig ofta tematiskt i spannet mellan individuella upplevelser och bredare sociala tendenser.

Visa alla