Galleri Svarta Gran anordnar pop up-utställning med Elisabeth Billander

Välkommen till det spännande vernissaget av Galleri Svarta Grans allra första pop up-utställning. Denna utställning med Elisabeth Billander visas hos vår samarbetspartner CTH Ericson. På vernissaget kommer du förutom spännande konst kunna ta del av invigningstal av landshövding Ylva Thörn, livemusik och konstnärssamtal.

ELISABETH BILLANDER
Den röda tråden i Elisabeth Billanders konstnärskap är ett utforskande tillvägagångssätt där hon sammanlänkar material, former och färger till installationer. Hantverket spelar en central roll i detta utforskande och ett bärande element är ett intuitivt nyttjande av slumpen. På olika vis utforskar hon genom att komponera, förena och placera objekt och material i relation till varandra och i förhållande till rumsligheterna som de huseras i.
Besökaren utgör ofta en viktig beståndsdel i BIllanders konstnärskap. Genom att besökaren rör sig runt och mellan verken i avgränsade rumsligheter förvandlas besökaren till en interagerande aktör, som ingår i en av flera pågående dialoger — mellan konstnären och materialen, mellan konstnärens verk och rummet, mellan rumsligheten, verken och betraktaren.

TIVOLI
Med Tivoli slår Billander an en ton som härrör från barndomsminnen eller populärkulturella filmer — där nöjesparker kännetecknas av en dualitet som rör sig mellan både lustfyllt och skrämmande. Verken kan vara glädjefyllda, men också skapa en känsla av oro och underliggande hot. I utställningen Tivoli förs tankarna mot en känsla av förväntan, spänning och att allt skulle kunna hända. Betraktaren förs in i ett drömlikt tillstånd och vet inte vad som kan förväntas. I detta hoppingivande tillstånd är allt möjligt och likt en alkemist skapar Billander möjligheter för betraktaren att förädla sina drömmar och minnen.

I utställningen Tivoli har Billander undersökt tidigare verk hon komponerat och tagit avstamp från dem in i något nytt. Skalan har blivit större. Olika ställningar utgör en del av varje installation och fungerar också som ett slags utgångsläge för kompositionerna. Kompositionerna står i direkt förbindelse till varandra och andas en öppen konstruktivism. Samtidigt som de är laddade med symboler lockar de betraktaren till egna tolkningar.

ÖPPETTIDER
Denna utställning anordnas hos CTH Ericson på Vattugatan 3 i Borlänge.
Vardagar, 09.00 — 16.00
Lördagar, 14.00 — 16.00

SAMARBETSPARTNERS
Denna utställning anordnas i samarbete med CTH Ericson, ABF Borlänge-Nedansiljan, Konstfrämjandet Dalarna och Helikopter Brand Design.

Visa alla