Erika Nordqvist hos Galleri Svarta Gran — Allt jag hittar på är sant

Nordqvist_evenemang_FB_GSG

Erika Nordqvists teckningar är resultatet av ett ständigt utforskandet av teckningens roll i ett samtida samhälle. I bibliotek och museer, heminteriörer eller mitt i naturen, fångas hennes karaktärer i sina försök att mejsla fram ett eget utrymme i dessa platser: de fattar beslut som de ofta ångrar men omöjligen kan ta tillbaka. Och konsekvenserna

Papper är ett medium som lämpar sig väl att skildra en process, och kanske är det därför som Erika Nordqvist föredrar att arbeta med papper i sin konst: karaktärerna i teckningarna svävar ständigt mellan att finnas till och att blekna bort.

I början är blyertslinjerna skissartade, men med tilltagande självsäkerhet fyller de snart arket med skarpa konturer.Brister och fläckar döljs inte, perspektiv blandas och åsidosätts, och i teckningen förenas miljöer som inte kunde samexistera i verkligheten. Utsuddade streck lämnas halvt synliga och antyder varje skede i arbetet, vilket formar en säregen berättarteknik. Transparenta lager på lager ger nytt liv och tredimensionalitet till teckningen, som i kraft av sin omedelbarhet erbjuder ett perfekt sätt att rymma bekännelser och minnen.

Visa alla