Anna Hedström — Collect your frustration

Anna Hedström

Lördag 5 november. 14.00 öppnar Galleri Svarta Gran utställningen Collect your frustration med den Borlängebaserade konstnären Anna Hedström. Du kommer kunna ta del av livemusik av den mycket spännande organisten Pierre Swärd, invigningstal av LOs ordförande i Borlänge Marit Hultqvist, utdelning av Årets Granskott och mycket mer.

“Vi kommer att förlora mer arter på grund av invasiva arter de kommande femtio åren, än vad vi kommer att förlora på grund av förstörd natur och klimatförändringar tillsammans, konstaterades det under en klimatkonferens i Skottland 2017”, berättade Per-Arne Åhlen i 2022 års upplaga av Sommar i P1.

Naturvårdsverket beskriver en invasiv art som en art som med m änniskans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa, vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda personer.

Konstnären Anna Hedström frågar sig varför vi inte ser på människan (Hoʹmo saʹpiens, art i däggdjursfamiljen hominider) som en invasiv art. Med största sannolikhet kommer det sjätte massutdöendet vara orsakat av människan. Det femte massutdöendet ägde rum för 65 miljoner år sedan och då dog tre fjärdedelar av jordens arter ut – troligen till följd av meteoritnedslag.

Om vi funderar på detta utifrån hur det politiska läget ser ut idag kan vi skruva det ytterligare. Baserat på de statistiska mätningar som började göras på 1970-talet kan vi se att kvinnor och män röstar mer olika varandra idag än vad de gjorde när mätningarna började. Vi kan konstatera att valdeltagandet idag i Sverige är i princip lika stort bland kvinnor som bland män, men partisympatierna skiljer sig åt mellan könen. Om bara män skulle röstat i årets val i Sverige skulle Sverigedemokraterna blivit det största partiet och landet skulle få en tydlig högerpolitik. Anna Hedström anser att denna politiska inriktning kommer att orsaka skada på vårt ekosystem och levande organismers hälsa. Med detta i åtanke utforskar hon frågeställningen: är det mannen som är en invasiv art?

Bränslet i Annas arbete är frustration. Hon samlar på bilder som påminner henne om den dagliga kampen som ständigt måste föras. Delar av bilderna har hon bearbetat. I utställningen Collect your frustration vill hon skapa möten mellan verk, som på olika vis berör en gemensam konflikt.

“Jag är fostrad i det textila materialet, men vill vara fri i mitt bildskapande och experimenterar med att uttrycka mig genom olika hantverkstekniker och material. I den här utställningen innebär det att jag använder mig av tunna fanér av olika träslag för att bygga motiv – intarsia – eller så gör jag stora kollage av textila spillbitar”, berättar Anna Hedström.

Visa alla