Hilda Lindström på Galleri Svarta Gran

Välkommen till utställningen Drunken stories. En utställning som utforskar en rad olika teman som alla berör hur ett onyktert tillstånd och användningen av alkohol framställs - kommersiellt, historiskt, psykologiskt samt i populär- och subkulturer och i sociala medier.

Drunken stories är del i ett större projekt som handlar om eskapism. Eskapism, dvs. verklighetsflykt, visar på olika sätt och beskriver hur människan kan influeras i dagens samhälle. Man kan ägna sig åt verklighetsflykt både för att ta sig ur en svår livssituation eller t.ex. drömma sig bort från ett bekvämt men innehållslöst liv. Behovet av eskapism eller verklighetsflykt har ständigt varit närvarande genom mänsklighetens historia. Först i slutet av 1920- talet blev begreppet känt. År 1929, i samband med den stora Wall Street-kraschen i New York, spreds en lågkonjunktur från USA till Europa och till andra delar av världen. “The Great Depression” påverkade utvecklingen av musik, film, konst och tidningar genom att den målade upp en färgglad, bekymmerslös låtsasvärld. Detta underlättades också av den snabba tekniska utvecklingen som pågick samtidigt. I utställningen presenteras en serie grafiska blad så kallade snapshots baserade på ett videoverk där varje blad berättar en egen historia.

Hilda Lindström är född i Falun och numera verksam i Stockholm. Utställningen visas till den 10 mars. För mer info om se https://www.svartagran.com/ och https://hildalindstrom.net/

Visa alla