Konstfrämjandet Dalarna

2

Konstfrämjandet Dalarna

Om Konstfrämjandet Dalarna

Konstfrämjandet Dalarna är en ideell förening som med utgångspunkt i Dalarna arbetar med att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konstens och konstnärens roll i samhället.

Vi driver projekt tillsammans med våra medlemsorganisationer, konstnärer och deltagare, vi anordnar konstresor och guidade visningar, och erbjuder vandringsutställningar med grafiska verk.

Konstfrämjandet Dalarna har sedan ett par år tillbaka ett nära samarbete med Galleri Se Konst i Falun, som drivs av yrkesverksamma konstnärer i Dalarna. Galleriets mål är att bjuda ny och gammal publik till intressanta utställningar och att informera om aktuell konst, konstnärliga koncept och tekniker.

Sedan 2018 utvecklar vi även vårt samarbete med Galleri Svarta Gran i Borlänge och Konst i Dalarna, som är en intresseorganisation för yrkesverksamma konstnärer i regionen.