Konstfrämjandet Dalarna

2

Konstfrämjandet Dalarna

Skogen mellan oss

Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter.
Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter.

Läs mer om projektet på skogenmellanoss.se